Drukomat.pl - lider druku online

67 34 90 777
pn-pt 07:00 - 22:00

Praca z plikami

Cześć.

Czy wiesz jak poprawnie wgrać i sprawdzić pliki?
Poznaj wszystkie odpowiedzi.

Pobierz instrukcję

1. Krok pierwszy

Wgranie plików

Opcje przesłania plików:

 1. Preflight.
 2. Wysłanie pliku przez maila.
 3. Dostarczenie projektu na nośniku danych.

Użycie przycisku „praca z plikami”, spowoduje pojawienie się okna, w którym można przesłać pliki do zamówienia.

Praca z plikami - dodawanie Rys. 1

W górnej części (Rys. 1) widoczna jest specyfikacja złożonego zamówienia. Pod specyfikacją znajdują się zakładki odpowiadające za wielowzorowość. W zależności od liczby zamówionych wzorów nasz widok ulegnie zmianie (Rys. 2 i 3).

Praca z plikami - wzory 1 Rys. 2

Jeden wzór - widoczna będzie tylko jedna zakładka.

Praca z plikami - wzory 2 Rys. 3

Kilka wzorów - widoczne będą zakładki w liczbie odpowiadającej liczbie zamówionych wzorów.

Pod każdym ze wzorów znajduje się jego aktualny status.
Możliwe statusy to:

 1. Czeka na plik.
 2. Trwa weryfikacja pliku.
 3. Czeka na akceptację.
 4. Plik został odrzucony.
 5. Plik posiada błędy.
 6. Zaakceptowano.
 7. Błędy walidacji.

Przesyłanie pliku z komputera

Możemy użyć opcji „drag and drop”, przeciągając plik w wyznaczone pole (Rys. 4) lub poprzez przycisk „+”. Jeśli wgrany zostanie plik jpg, tif bądź jednostronny plik pdf, automatycznie wygeneruje się miniaturka podglądu.

Praca z plikami - upload Rys. 4

Podczas wgrywania plików na serwer, widoczny jest procentowy proces jego przesłania, wraz z nazwą (Rys. 5). W przypadku zamówienia wielowzorowego istnieje opcja przełączenia się pomiędzy wzorami, niezależnie od statusu wzoru.

Praca z plikami - upload - progres Rys. 5

Przesyłanie plików przy użyciu linku

Istnieje możliwość przesyłania plików do zamówienia przez wklejenie linku (Rys. 6). Opcja ta istnieje tylko w przypadku, gdy plik znajduje się na własnym serwerze FTP lub serwisie WeTransfer. W sytuacji, gdy zostanie wklejony link, którego system nie będzie w stanie obsłużyć, pojawi się komunikat z ostrzeżeniem.

Praca z plikami - z linku Rys. 6

W oknie „dodawanie plików” można zmienić widok wgranych plików. Funkcja jest przydatna, gdy do zamówienia wgraliśmy większą liczbę plików bądź też korzystamy z urządzenia przenośnego.

 1. Duże ikony (widok 1).
 2. Małe ikony (widok 2).
 3. Nazwy (widok 3).

Praca z plikami - widok 1 widok 1

Praca z plikami - widok 2 widok 2

Praca z plikami - widok 3 widok 3

Opcja podziel

Aplikacja umożliwia rozdzielenie wielostronicowych plików pdf. Opcja przydatna jest w przypadku konieczności wybrania pojedynczej strony z przesłanego pliku pdf, zawierającego więcej niż jedną stronę. Aby skorzystać z funkcji, zaznacz wybrany plik pdf, a następnie kliknij przycisk „podziel” (Rys. 10).

Praca z plikami - opcja podziel Rys. 10

Opcja rozpakuj

Aplikacja daje możliwość rozpakowania pliku archiwum o rozszerzeniu rar oraz zip (Rys. 11).

Praca z plikami - opcja rozpakuj Rys. 11

2. Krok drugi

Dopasowanie plików do zamówienia

Kolejny krok to dopasowanie przesłanych plików do poszczególnych stron w zamówieniu. W przypadku, gdy nie wypełnimy wszystkich stron, rozpoczęcie weryfikacji nie będzie możliwe. Jeżeli zamówienie zawiera wiele wzorów, mamy możliwość wykorzystania raz wgranego pliku poprzez przypisanie go do kilku stron lub w kilku wzorach. Dopasowanie pliku do strony odbywa się przez przeniesienie miniaturki pliku do właściwej strony zamówienia. Po wypełnieniu strony przez plik/pliki należy kliknąć przycisk „prześlij do weryfikacji” (Rys. 12).

Praca z plikami - miniaturki Rys. 12

Przycisk „prześlij pliki automatycznie” odpowiada za automatyczne dopasowanie plików do stron zamówienia. Jeżeli zostało wgranych więcej plików niż wymaga tego zamówienie, to system przypisze pliki, posługując się kolejnością alfabetyczną. Jeśli jeden plik będzie posiadał więcej bądź mniej stron niż oczekuje tego zamówienie, przycisk prześlij do weryfikacji nie będzie aktywny (Rys. 13).

Praca z plikami - dopasowanie 1 Rys. 13

W przypadku, gdy do zamówienia zostanie przypisany plik, który nie będzie mógł zostać zweryfikowany automatycznie, pojawi się komunikat. W takiej sytuacji weryfikacja pliku może potrwać nieznacznie dłużej, gdyż plik musi zostać przekonwertowany do formatu obsługiwanego przez aplikację.

Praca z plikami - dopasowanie 2 Rys. 14

Po przesłaniu materiałów do weryfikacji, pojawia się widok strony z komunikatem o rozpoczęciu procedury weryfikacji oraz paskiem postępu zatrzymanym na 1% (Rys. 15).

Praca z plikami - weryfikacja ręczna Rys. 15

Gdy do zamówienia zostanie przypisany plik/pliki w formacie, który aplikacja jest w stanie zweryfikować automatycznie, po kliknięciu przycisku „prześlij do weryfikacji” pokaże się pasek postępu, który na bieżąco wskazuje stan weryfikacji materiału (Rys. 16).

Praca z plikami - weryfikacja automatyczna Rys. 16

3. Krok trzeci

Akceptacja

Zakończenie weryfikacji otwiera okno raportu. Raport dzieli się na trzy typy komunikatów (Rys. 17):

 1. Błędy - uniemożliwiają dokonanie akceptacji.
 2. Ostrzeżenia - wskazuje na elementy, które mogą powodować nieoczekiwane zmiany po wydruku. Mogą też informować o tym, co zostało automatycznie skorygowane w projekcie.
 3. Informacje dodatkowe - pozostałe korekty, wykonane na pliku oraz notyfikacje do projektu.

Praca z plikami - preflight - wyniki Rys. 17

Jedynym błędem, który umożliwia dokonanie akceptacji, jest występowanie w projekcie elementów poniżej 150 ppi. Aby akceptacja była możliwa, konieczne jest zaznaczenie dodatkowego pola, przy zamówieniu, w którym błąd taki się znajduje (Rys. 18).

Praca z plikami - akceptuj błąd Rys. 18

Istnieje możliwość pobrania warstwowego pliku pdf, w którym na warstwach umieszczone są błędy (w przypadku elementów niskorozdzielczych) bądź też niektóre ostrzeżenia (Rys. 19).

Praca z plikami - preflight - raport Rys. 19

Aby warstwy w pliku pdf były widoczne, raport należy pobrać na dysk oraz otworzyć w programie typu Acrobat DC. Otwarcie w inny sposób (np. poprzez przeglądarkę), uniemożliwi wyszczególnienie warstw w raporcie.

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z podglądem zweryfikowanego pliku w postaci miniatury jpg. Kliknięcie miniatury, powoduje powiększenie widoku. W plikach podglądowych automatycznie nakładane są dodatkowe makiety, obrazujące miejsce cięcia, a w przypadku produktów złożonych, również miejsca falcowania, bigowania oraz perforacji. Zwróć uwagę na zachowanie prawidłowej orientacji stron względem siebie, gdyż praca zostanie wydrukowana zgodnie z widocznym podglądem. Obrót pracy na arkuszu odbywa się względem prawej krótszej krawędzi awersu.

Przycisk „pobierz podgląd”

Przed dokonaniem akceptacji, możliwe jest pobranie plików podglądowych (Rys. 20). Materiały podglądowe to skompresowane pliki jpg, zapisane w przestrzeni kolorystycznej RGB.

Praca z plikami - pobierz podgląd Rys. 20

Pliki podglądowe w postaci jpg nie mogą stanowić podstawy do oceny różnic kolorystycznych oraz jakości przesłanego materiału do druku. Są to pliki wykorzystane wyłącznie do przedstawienia podglądu projektu w systemie weryfikacji plików.

Przed zaakceptowaniem plików, istnieje możliwości skorygowania plików poprzez przycisk „odrzuć” lub „wróć, aby przesłać pliki poprawkowe” (Rys. 21).

Praca z plikami - zmiana plików Rys. 21

Wybrane produkty dają możliwość wykonania indywidualnego docięcia do zdefiniowanego formatu. W tym celu na suwaku wyboru należy zaznaczyć „tak” (Rys. 22).

Praca z plikami - docinanie Rys. 22

Rozwinięcie modułu powoduje wyświetlenie dodatkowego pola, do którego należy wpisać format użytku netto w milimetrach.

Użytek nie może być mniejszy niż 30 x 30 mm oraz nie może być równy formatowi złożonego zamówienia.

Istotne jest właściwe umieszczenie użytku, mieszczącego się w formacie netto złożonego zamówienia oraz zaznaczenie miejsca niestandardowego docięcia dodatkowymi liniami cięcia.

Dla produktów prostych/ciętych:
1. Użytek wymagający docięcia należy umiejscowić w narożniku pełnego formatu zamówienia. Jeśli zamówienie przewiduje zadruk dwustronny, rewers musi znajdować się w przeciwległym narożniku.
Dla produktów złożonych/składanych:
2. Użytek wymagający docięcia należy wyśrodkować przy górnej krawędzi pełnego formatu zamówienia.

Praca z plikami - akceptacja Rys. 23

Akceptacja zamówienia odbywa się dla całego produktu, poprzez przycisk „Akceptuj” (Rys. 24).

Praca z plikami - zaakceptuj Rys. 24