Nie masz pewności czy Twój projekt jest prawidłowo przygotowany do druku?
Skorzystaj z bezpłatnych systemów sprawdzania plików, które zagwarantują, że otrzymasz produkt zgodny z Twoimi oczekiwaniami.

Preflight
to system automatycznego sprawdzania przesłanych do nas plików działający on-line, który dokonuje szczegółowej weryfikacji projektów sporządzonych w formatach: pdf, ps, dcs, eps, tiff, jpg i bmp. Program umożliwia dostarczenie grafiki w kilku plikach, co wymaga wskazania przez Ciebie kolejności stron w projekcie.

Podczas kontroli przeprowadzanych jest ponad 100 różnych testów sprawdzających wszystkie kluczowe parametry techniczne pracy, takie jak: czcionki, kolorystyka, rozdzielczość, spady itp. Po zakończeniu testów otrzymasz podgląd obrazujący wygląd Twojej pracy po jej wydrukowaniu oraz raport zawierający ewentualne błędy odnalezione w projekcie. Będziesz mógł podjąć decyzję, czy akceptujesz grafikę czy też chcesz przesłać pliki ponownie.

Preflight PRO

to aplikacja instalowana na Twoim komputerze, umożliwiająca w łatwy sposób dodanie plików graficznych do zamówienia, ich weryfikację i akceptację. Pliki graficzne, po przeciągnięciu do programu, są natychmiast weryfikowane. Kliknięcie w nazwę pliku otwiera okienko raportu, zawierającego istotne informacje techniczne o pliku: użytych rozdzielczościach obrazów, przestrzeniach barwnych, gradientach, przezroczystościach, naddrukach, rozmiarze stron, dołączonych profilach kolorystycznych itp. Preflight PRO umożliwia także przy za pomocą jednego kliknięcia utworzenie warstwowego raportu PDF, w którym pomarańczowymi lub czerwonymi polami, oznaczone są obszary wymagające uwagi lub poprawy – np. dzięki temu można zlokalizować w pliku niskorozdzielczy obraz.

Oznaczenia kolorów:

kolor czerwony - oznacza błędy w pliku, które trzeba skorygować, aby umożliwić dodanie go do zamówienia (może to być np. za niska rozdzielczość obrazów, niewłaściwy rozmiar pracy, brak spadu, niedołączone czcionki).

kolor pomarańczowy - oznacza ostrzeżenia. Informacje oznaczone tym kolorem pełnią zwykle rolę informacyjną o elementach zawartych w pliku, ale często mogą wskazywać na potencjalne błędy. Warto zwrócić uwagę na informację o występowaniu gradientów (przejść tonalnych) lub przezroczystości. Te efekty, w zależności od sposobu zapisu pliku, mogą zostać niepoprawnie zinterpretowane przez Preflight Pro - na podglądzie pracy będą widoczne błędy obrazu.


Dodawanie plików za pomocą Preflight PRO - krótka instrukcja:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Preflight PRO.

2. Przejdź do przeglądarki internetowej, zaloguj się na stronie www.drukomat.pl, złóż zamówienie, jako sposób dodania pliku wybierz Preflight Pro, po wybraniu tej metody uruchomi się aplikacja Preflight Pro (Drukomat).

3. Przeciągnij pliki (lub dodaj przyciskiem: dodaj plik) z komputera do okna programu Preflight Pro (lista dokumentów).

4. Zapoznaj się z parametrami plików (jeśli chcesz otworzyć raport PDF dla więcej niż jednego pliku naciśnij ctrl+R - aby odświeżyć okno programu.

5. Przeciągnij pliki na strony oczekujące (?) zachowując odpowiednią kolejność. Zielona ikonka zaznacza wszystkie strony, czerwony X odznacza wybór), kolejność stron można zmieniać przeciągając je w górę lub w dół kolejki.

6. Przed wysłaniem pliku możesz dokonać jego korekcji, np. wyciągnąć spady, lub skorygować rozmiar pliku (np. zmniejszyć lub dopasować mniejszy plik do rozmiaru zamówienia).

7. Aby wysłać pliki na serwer (wgrać je do zamówienia) naciśnij zielony przycisk "stwórz podgląd".

8. Po zakończonej transmisji, na serwerze odbywa się przetwarzanie plików (korekcja i optymalizacja).

9. Po zakończonej korekcji w podglądzie widoczne są miniatury stron, które można obejrzeć na powiększeniu, po dwukrotnym najechaniu i kliknięciu w lupkę.

10. Zoptymalizowany podgląd (w niskiej rozdzielczości w RGB) prezentuje stan wyjściowy pliku - zielona ramka oznacza linię cięcia (TrimBox) i granicę rozmiaru netto, grafika znajdująca się poza nią zostanie odcięta (rolka myszy/touchpada przybliża lub oddala widok).

11. Jeśli podgląd nie budzi Twoich zastrzeżeń - możesz zaakceptować zamówienie, zaznaczając wszystkie strony i klikając przycisk "akceptuj".

Pobierz aplikację Preflight PRO na platformę PC klikając TUTAJ lub na platformę MacOS X klikając TUTAJ.


Program Preflight PRO akceptuje graficzne formaty plików:

PDF, TIF, EPS, PS, JPG, BMP, PNG Optymalny format: PDF w jakość drukarskiej (press quality), preferowana wersja 1.4 (Acrobat 5), maksymalnie 1.5 (Acrobat 6), lub 1.3 (tylko programy Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop).

W przypadku programu CorelDRAW - nie zalecamy zapisywania PDF w wersji 1.3: Acrobat 4, a także z ustawieniami X1a:2001, X3:2003. Jeśli w projekcie zostaną użyte efekty: przezroczystości , soczewek, cieni lub gradientów – po zapisie PDF w wersji 1.3 efekty mogą zostać błędnie odwzorowane.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zamiana efektów jako bitmapę CMYK, 300-dpi, z włączonym wygładzaniem obrazów. Teksty i elementy wektorowe można umieścić nad bitmapami zapisać do PDF z ustawieniami drukarskimi) w wersji 1.4, lub 1.5, obrazy jako CMYK.

Pliki otwarte programów graficznych: CorelDRAW (.CDR), Adobe Photoshop (.PSD), Adobe Illustrator (.AI), Adobe Indesign (.INDD), oraz skompresowane archiwa: ZIP, RAR, 7zip - nie są akceptowane przez program Preflight/Preflight PRO - i takie pliki wymagają ręcznej zamiany na formaty drukarskie.

Przestrzeń barw: CMYK, 8 bit, bitmapy zapisane w rozdzielczości 300-dpi, minimalna rozdzielczość to 150-dpi (pliki zawierające bitmapy w rozdzielczość poniżej 150 będą odrzucone i sygnalizowane przez systemy Preflight / Preflight PRO jako błąd.

Prace w przestrzeniach RGB i Pantone zostaną zamienione na przestrzeń CMYK na etapie korekcji.

Aby korzystać z naszych systemów nie musisz używać protokołu transferu plików FTP, ani też dokonywać konfiguracji programu. Przekonaj się jakie to proste.